Montering

Även montering är en viktig del tillverkningsprocessen. Komponenter bestående av en enskild plastdetalj blir allt mer ovanligt. De företag som har lång erfarenhet av monterade komponenter ger goda förutsättningar för att leverera optimala komponenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>