Produktion av plast

Produktion av plast kan ske på många olika sätt. Plast kan vara väldigt mycket, ena sidan ett hårt material och andra sidan ett mjukt töjbart material. Man brukar prata om olika hårdheter och den hårdhet man önskar beror på användningsområde. Hur hård plasten blir bestäms av hur den framställs och blandas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>