Polyuretan

Polyuretan är benämningen på ett plastmaterial som de flesta av oss möter dagligen. det unika med polyuretan är att det genom olika framställningssätt kan anpassas till olika hårdheter. Det kan vara hårt eller mjukt och elastiskt. Polyuretan kan användas till ytskikt för att ge slitytor längre livslängd, det kan även användas till gummihjul som då i själva verket består av vad man brukar kalla polyuretangummi.

En kort och bra förklaring av polyuretan (PUR) hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>