Miljöpolicy

Liksom att hög kvalitet är en konkurrensfaktor så är ett miljötänkande även det en faktor att räkna med. Industrin blir mer och mer medveten och angelägen om att verka miljövänlig och en plastindustri med miljötänk har nog en konkurrensfördel. Nu tänker vi knappast på plasttillverkning som något miljövänligt, men trots detta ökar intresset för området. Det är en självklarhet för företag som vill nå framgång att ha en väl genomtänkt och välformulerad miljöpolicy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>