Kvalitet

Konkurrensen inom plastindustrin är rätt stor och det är en konjunkturkänslig bransch. Företagen konkurrerar inte bara med priset utan främst genom att leverera i tid och genom att leverera rätt kvalitet. För underleverantörer är detta oerhört viktigt då det finns andra företag som är beroende av dessa industriers produktion. Många plastföretag är just underleverantörer till annan industri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>